HƯỚNG DẪN LÀM CHUỒN CHUỒN TỪ KẸP GỖ VÀ DÂY KẼM

Hoạt động nhóm: Ném bóng trúng phễu

Hoạt động nhóm: THỔI BONG BÓNG VẼ TRANH

MẶT NẠ GIẤY

Cùng chơi: NÉM HOA TIÊU

Trang Vân
tháng bảy 2018 — 69 lượt xem

Cùng làm: BÍ MẬT BẤT NGỜ

Trang Vân
tháng bảy 2018 — 289 lượt xem

Cùng bé VẼ TRANH bằng ỐNG HÚT

Trang Vân
tháng bảy 2018 — 329 lượt xem

Cùng làm: HÀM CÁ MẬP

Trang Vân
tháng bảy 2018 — 91 lượt xem

Cùng chơi: EM BÉ TẬP ĐI

Trang Vân
tháng bảy 2018 — 49 lượt xem

Cùng làm: RÙA CON XINH XẮN

Trang Vân
tháng bảy 2018 — 61 lượt xem

Cùng chơi: THA TRỨNG VỀ Ổ

Trang Vân
tháng bảy 2018 — 76 lượt xem

Cùng làm: VÒNG QUAY NĂNG LƯỢNG

Trang Vân
tháng bảy 2018 — 55 lượt xem

Cùng chơi: NHANH TAY NHANH MẮT

Trang Vân
tháng sáu 2018 — 78 lượt xem

CÙNG LÀM: ĐU QUAY VÒNG XOAY

Trang Vân
tháng sáu 2018 — 290 lượt xem

Cùng chơi: ĐƯỜNG ĐUA SIÊU NHẸ

Trang Vân
tháng sáu 2018 — 154 lượt xem

Cùng làm: TÒ HE GIẤY

Trang Vân
tháng sáu 2018 — 70 lượt xem

Cùng chơi: CÁN CÂN DIỆU KỲ

Trang Vân
tháng sáu 2018 — 179 lượt xem

Cùng làm: ỐNG NHÒM

Trang Vân
tháng sáu 2018 — 154 lượt xem

Cùng làm: VƯƠNG MIỆN

Trang Vân
tháng sáu 2018 — 58 lượt xem

Cùng chơi : VŨ ĐIỆU SÔI ĐỘNG

Trang Vân
tháng năm 2018 — 299 lượt xem

Y

Khu vui chơi đầu tiên được xây dựng và sử dụng chất liệu hoàn toàn bằng gỗ thông, đồ chơi bằng tre, nứa,… thân thiện và an toàn cho sức khỏe của trẻ.

Our Blogs

Lưu trữ