Tuyển dụng Nhân viên Marketing/TTS Marketing Full-Time

Hằng
tháng 7 2017 — 400 lượt xem Full-Time Marketing Marketing Executive Marketing Intern

Tuyển dụng Nhân Viên Quản Lý Steam Kit

Hằng
tháng 6 2017 — 637 lượt xem Full-Time quản lý Steam Kit STEAM Kits,

Tuyển dụng Nhân viên Hành Chính Part-Time

Hằng
tháng 6 2017 — 1634 lượt xem Admin Hành chính Part-Time Purchasing

CTV Marketing

Hằng
tháng 3 2017 — 381 lượt xem CTV Marketing KidzPlay Tin tức Tuyển dụng

Tuyển dụng vị trí nhân viên pha chế

Hằng
tháng 3 2017 — 379 lượt xem Nhân viên pha chế Tin tức Tuyển dụng

Tuyển dụng vị trí hướng dẫn chơi

Hằng
tháng 3 2017 — 811 lượt xem Hướng dẫn chơi KidzPlay Tin tức Tuyển dụng

Kidzplay tuyển nhân viên sáng tạo trò chơi khoa học

Hằng
tháng 3 2017 — 464 lượt xem KidzPlay Tin tức Tuyển dụng

Y

Khu vui chơi đầu tiên được xây dựng và sử dụng chất liệu hoàn toàn bằng gỗ thông, đồ chơi bằng tre, nứa,… thân thiện và an toàn cho sức khỏe của trẻ.

Our Blogs

Lưu trữ